District Velykobereznianskyi raion

ukraine

Le district Velykobereznianskyi raion posséde 32 villes.

Villes de Velykobereznianskyi raion

B

 • Behendetska Pastil
 • Bukivtseve

C

 • Chornoholova

D

 • Domashyn

H

 • Husnyi

K

 • Kniahynia
 • Kosteva Pastil
 • Kostryno
 • Kostrynska Roztoka

L

 • Liuta
 • Lubnia
 • Luh

M

 • Malyi Bereznyi
 • Myrcha

R

 • Roztotska Pastil
 • Ruskyi Mochar

S

 • Sil
 • Smerekove
 • Stavne
 • Strychava
 • Stuzhytsia
 • Sukhyi

T

 • Tykhyi

U

 • Uzhok

V

 • Velykyi Bereznyi
 • Verkhovyna-Bystra
 • Volosianka
 • Vyshka

Z

 • Zabrid
 • Zahorb
 • Zavosyno
 • Zhornava

District Velykobereznianskyi raion

ukraine

Le district Velykobereznianskyi raion posséde 32 villes.

Villes de Velykobereznianskyi raion

B

 • Behendetska Pastil
 • Bukivtseve

C

 • Chornoholova

D

 • Domashyn

H

 • Husnyi

K

 • Kniahynia
 • Kosteva Pastil
 • Kostryno
 • Kostrynska Roztoka

L

 • Liuta
 • Lubnia
 • Luh

M

 • Malyi Bereznyi
 • Myrcha

R

 • Roztotska Pastil
 • Ruskyi Mochar

S

 • Sil
 • Smerekove
 • Stavne
 • Strychava
 • Stuzhytsia
 • Sukhyi

T

 • Tykhyi

U

 • Uzhok

V

 • Velykyi Bereznyi
 • Verkhovyna-Bystra
 • Volosianka
 • Vyshka

Z

 • Zabrid
 • Zahorb
 • Zavosyno
 • Zhornava