District Syeverodonetsk misto

ukraine

Le district Syeverodonetsk misto posséde 11 villes.

Villes de Syeverodonetsk misto

B

 • Bobrove
 • Borivske

L

 • Lisna Dacha

M

 • Metolkine

O

 • Oskolonove

P

 • Pavlohrad

S

 • Syeverodonetsk
 • Synetskyi
 • Syrotyne

V

 • Voronove
 • Voyevodivka

District Syeverodonetsk misto

ukraine

Le district Syeverodonetsk misto posséde 11 villes.

Villes de Syeverodonetsk misto

B

 • Bobrove
 • Borivske

L

 • Lisna Dacha

M

 • Metolkine

O

 • Oskolonove

P

 • Pavlohrad

S

 • Syeverodonetsk
 • Synetskyi
 • Syrotyne

V

 • Voronove
 • Voyevodivka