District Narodytskyi raion

ukraine

Le district Narodytskyi raion posséde 58 villes.

Villes de Narodytskyi raion

B

 • Babynychi
 • Batkivschyna
 • Bazar
 • Bolotnytsia
 • Brodnyk
 • Budo-Holibiyevychi

C

 • Chervone

D

 • Davydky

H

 • Hannivka
 • Holubiyevychi
 • Hrezlia
 • Huta-Ksaverivska
 • Huto-Mariatyn

I

 • Iazhberen

K

 • Kalynivka
 • Karpylivka
 • Khrystynivka
 • Klochky

L

 • Lasky
 • Latashi
 • Liubarka
 • Loznytsia
 • Lyplianschyna

M

 • Mezhyliska
 • Motiyky

N

 • Narodychi
 • Nedashkivka
 • Noryntsi
 • Nova Radcha
 • Novyi Dorohyn
 • Nozdrysche

O

 • Odruby
 • Osyka

R

 • Radcha
 • Rovba
 • Rozsokhivske
 • Rubezhivka
 • Rudnia-Bazarska
 • Rudnia-Kamianka

S

 • Selets
 • Slavenschyna
 • Slavkovytsi
 • Sloboda-Viazivka
 • Snytysche
 • Stara Radcha
 • Stara Sharne
 • Staryi Dorohyn
 • Staryi Kuzhil
 • Sukharivka
 • Synhai

T

 • Tychkiv

V

 • V'iazivka
 • Velyki Minky
 • Vilkhova
 • Vyla

Z

 • Zakusyly
 • Zalissia
 • Zherev

District Narodytskyi raion

ukraine

Le district Narodytskyi raion posséde 58 villes.

Villes de Narodytskyi raion

B

 • Babynychi
 • Batkivschyna
 • Bazar
 • Bolotnytsia
 • Brodnyk
 • Budo-Holibiyevychi

C

 • Chervone

D

 • Davydky

H

 • Hannivka
 • Holubiyevychi
 • Hrezlia
 • Huta-Ksaverivska
 • Huto-Mariatyn

I

 • Iazhberen

K

 • Kalynivka
 • Karpylivka
 • Khrystynivka
 • Klochky

L

 • Lasky
 • Latashi
 • Liubarka
 • Loznytsia
 • Lyplianschyna

M

 • Mezhyliska
 • Motiyky

N

 • Narodychi
 • Nedashkivka
 • Noryntsi
 • Nova Radcha
 • Novyi Dorohyn
 • Nozdrysche

O

 • Odruby
 • Osyka

R

 • Radcha
 • Rovba
 • Rozsokhivske
 • Rubezhivka
 • Rudnia-Bazarska
 • Rudnia-Kamianka

S

 • Selets
 • Slavenschyna
 • Slavkovytsi
 • Sloboda-Viazivka
 • Snytysche
 • Stara Radcha
 • Stara Sharne
 • Staryi Dorohyn
 • Staryi Kuzhil
 • Sukharivka
 • Synhai

T

 • Tychkiv

V

 • V'iazivka
 • Velyki Minky
 • Vilkhova
 • Vyla

Z

 • Zakusyly
 • Zalissia
 • Zherev