District Nadvirnianskyi raion

ukraine

Le district Nadvirnianskyi raion posséde 47 villes.

Villes de Nadvirnianskyi raion

B

 • Bili Oslavy
 • Bilozoryna
 • Bukove
 • Bystrytsia
 • Bytkiv

C

 • Chernyk
 • Chorni Oslavy
 • Chornyi Potik

D

 • Deliatyn
 • Dobrotiv

F

 • Fitkiv

H

 • Havrylivka
 • Hlynky
 • Hvizd

K

 • Kaminne
 • Klympushy
 • Krasna
 • Kubaivka

L

 • Lanchyn
 • Lisna Tarnovytsia
 • Lisna Velesnytsia
 • Loyeva

M

 • Maksymets
 • Mlyny
 • Molodkiv
 • Mozolivka
 • Myrne

N

 • Nadvirna
 • Nazavyziv

P

 • Parysche
 • Pasichna
 • Pererisl
 • Pniv
 • Postoliata
 • Prychil

S

 • Sadzhavka
 • Seredniy Maidan
 • Sokolovytsia
 • Strymba

T

 • Tsutsyliv
 • Tysmenychany

V

 • Verkhniy Maidan
 • Volosiv
 • Vyshkivtsi

Z

 • Zarichchia
 • Zelena
 • Zhary

District Nadvirnianskyi raion

ukraine

Le district Nadvirnianskyi raion posséde 47 villes.

Villes de Nadvirnianskyi raion

B

 • Bili Oslavy
 • Bilozoryna
 • Bukove
 • Bystrytsia
 • Bytkiv

C

 • Chernyk
 • Chorni Oslavy
 • Chornyi Potik

D

 • Deliatyn
 • Dobrotiv

F

 • Fitkiv

H

 • Havrylivka
 • Hlynky
 • Hvizd

K

 • Kaminne
 • Klympushy
 • Krasna
 • Kubaivka

L

 • Lanchyn
 • Lisna Tarnovytsia
 • Lisna Velesnytsia
 • Loyeva

M

 • Maksymets
 • Mlyny
 • Molodkiv
 • Mozolivka
 • Myrne

N

 • Nadvirna
 • Nazavyziv

P

 • Parysche
 • Pasichna
 • Pererisl
 • Pniv
 • Postoliata
 • Prychil

S

 • Sadzhavka
 • Seredniy Maidan
 • Sokolovytsia
 • Strymba

T

 • Tsutsyliv
 • Tysmenychany

V

 • Verkhniy Maidan
 • Volosiv
 • Vyshkivtsi

Z

 • Zarichchia
 • Zelena
 • Zhary