District Lokachynskyi raion

ukraine

Le district Lokachynskyi raion posséde 54 villes.

Villes de Lokachynskyi raion

B

 • Bermeshiv
 • Bilopil
 • Bubniv

D

 • Dorohynychi

H

 • Hranativ
 • Hubyn

I

 • Iunivka

K

 • Kholopychi
 • Khoriv
 • Kolpytiv
 • Koniukhy
 • Korytnytsia
 • Kozliv
 • Kremesh
 • Krukhynychi
 • Kuty
 • Kvasovytsia
 • Kysylyn

L

 • Lokachi
 • Lyniv

M

 • Malyi Okorsk
 • Mankiv
 • Markovychi
 • Mizhhiria
 • Movchaniv
 • Mykhailivka

N

 • Novyi Zahoriv
 • Nyzki Tsevelychi

O

 • Oziutychi

P

 • Pavlovychi
 • Piatykory
 • Pryvitne

R

 • Rohovychi

S

 • Sadivski Dubyny
 • Semerynske
 • Shelviv
 • Staryi Zahoriv
 • Syrnychky

T

 • Tsevelychi
 • Tumyn
 • Tverdyni
 • Tvorynychi

V

 • Velykyi Okorsk
 • Vilka-Sadivska
 • Viynytsia
 • Voynyn

Z

 • Zaiachytsi
 • Zaluzhne
 • Zamlychi
 • Zapusty
 • Zaschytiv
 • Zaturtsi
 • Zhuravets
 • Zubylne

District Lokachynskyi raion

ukraine

Le district Lokachynskyi raion posséde 54 villes.

Villes de Lokachynskyi raion

B

 • Bermeshiv
 • Bilopil
 • Bubniv

D

 • Dorohynychi

H

 • Hranativ
 • Hubyn

I

 • Iunivka

K

 • Kholopychi
 • Khoriv
 • Kolpytiv
 • Koniukhy
 • Korytnytsia
 • Kozliv
 • Kremesh
 • Krukhynychi
 • Kuty
 • Kvasovytsia
 • Kysylyn

L

 • Lokachi
 • Lyniv

M

 • Malyi Okorsk
 • Mankiv
 • Markovychi
 • Mizhhiria
 • Movchaniv
 • Mykhailivka

N

 • Novyi Zahoriv
 • Nyzki Tsevelychi

O

 • Oziutychi

P

 • Pavlovychi
 • Piatykory
 • Pryvitne

R

 • Rohovychi

S

 • Sadivski Dubyny
 • Semerynske
 • Shelviv
 • Staryi Zahoriv
 • Syrnychky

T

 • Tsevelychi
 • Tumyn
 • Tverdyni
 • Tvorynychi

V

 • Velykyi Okorsk
 • Vilka-Sadivska
 • Viynytsia
 • Voynyn

Z

 • Zaiachytsi
 • Zaluzhne
 • Zamlychi
 • Zapusty
 • Zaschytiv
 • Zaturtsi
 • Zhuravets
 • Zubylne