District Ivano-Frankivsk misto

ukraine

Le district Ivano-Frankivsk misto posséde 5 villes.

Villes de Ivano-Frankivsk misto

I

  • Ivano-Frankivsk

K

  • Krykhivtsi

M

  • Mykytyntsi

U

  • Uhornyky

V

  • Vovchynets

District Ivano-Frankivsk misto

ukraine

Le district Ivano-Frankivsk misto posséde 5 villes.

Villes de Ivano-Frankivsk misto

I

  • Ivano-Frankivsk

K

  • Krykhivtsi

M

  • Mykytyntsi

U

  • Uhornyky

V

  • Vovchynets