District Berehivskyi raion

ukraine

Le district Berehivskyi raion posséde 47 villes.

Villes de Berehivskyi raion

A

 • Astey

B

 • Badalovo
 • Badiv Pershyi
 • Bakosh
 • Balazher
 • Batovo
 • Batrad
 • Bene
 • Berehove
 • Berehuyfalu
 • Borzhava

C

 • Chetfalva
 • Chikosh-Horonda
 • Choma

D

 • Danylivka
 • Dyida

H

 • Halabor
 • Hat
 • Hecha
 • Heten
 • Horonhlab
 • Huniadi
 • Hut

I

 • Ianoshi

K

 • Kashtanovo
 • Kidosh
 • Koson
 • Kuklia
 • Kvasovo

M

 • Mala Byihan
 • Male Popovo
 • Mochola
 • Muzhiyevo

N

 • Nyzhni Remety

O

 • Orosiyevo

P

 • Popovo

R

 • Rafainovo

S

 • Shom
 • Soniachne
 • Svoboda

V

 • Vary
 • Velyka Bakta
 • Velyka Byihan
 • Velyki Berehy
 • Verkhni Remety

Z

 • Zapson
 • Zatyshne

District Berehivskyi raion

ukraine

Le district Berehivskyi raion posséde 47 villes.

Villes de Berehivskyi raion

A

 • Astey

B

 • Badalovo
 • Badiv Pershyi
 • Bakosh
 • Balazher
 • Batovo
 • Batrad
 • Bene
 • Berehove
 • Berehuyfalu
 • Borzhava

C

 • Chetfalva
 • Chikosh-Horonda
 • Choma

D

 • Danylivka
 • Dyida

H

 • Halabor
 • Hat
 • Hecha
 • Heten
 • Horonhlab
 • Huniadi
 • Hut

I

 • Ianoshi

K

 • Kashtanovo
 • Kidosh
 • Koson
 • Kuklia
 • Kvasovo

M

 • Mala Byihan
 • Male Popovo
 • Mochola
 • Muzhiyevo

N

 • Nyzhni Remety

O

 • Orosiyevo

P

 • Popovo

R

 • Rafainovo

S

 • Shom
 • Soniachne
 • Svoboda

V

 • Vary
 • Velyka Bakta
 • Velyka Byihan
 • Velyki Berehy
 • Verkhni Remety

Z

 • Zapson
 • Zatyshne