District Dunajská Streda

slovaquie

Le district Dunajská Streda posséde 125 villes.

Le district Dunajská Streda s'étend sur 31,451 km². L'altitude moyenne est de 115 m.
Le nom français du district est Dunajská Streda.

Villes de Dunajská Streda

A

 • Amadeho Kračany
 • Čakany
 • Čechová
 • Čečínska Potôň
 • Čenkesfa
 • Čenkovce
 • Čilistov
 • Čiližská Radvaň
 • Čukárska Paka
 • Ňárad
 • Šamorín
 • Šipošovské Kračany
 • Štvrtok na Ostrove
 • Šuľany

B

 • Báč
 • Baka
 • Baloň
 • Beketfa
 • Bellova Ves
 • Benkova Potôň
 • Blahová
 • Blatná na Ostrove
 • Bodíky
 • Boheľov
 • Bučuháza
 • Búštelek

D

 • Dobrohošť
 • Dolná Potôň
 • Dolné Janíky
 • Dolný Bar

E

 • Eliášovce
 • Etreho Kračany

G

 • Gabčíkovo

H

 • Heďbeneéte
 • Holice
 • Horná Potôň
 • Horná Potôň - Lúky
 • Horné Janíky
 • Horné Mýto
 • Horný Bar
 • Hubice
 • Hviezdoslavov

I

 • Ižop

J

 • Jahodná
 • Janíky
 • Jánošíkovo na Ostrove
 • Jastrabie Kračany
 • Jurová

K

 • Kľúčiarove Kračany
 • Kľúčovec
 • Kolónia
 • Kolónia
 • Kostolná Gala
 • Kostolné Kračany
 • Kráľovianky
 • Kráľovičove Kračany
 • Kútniky
 • Kvetoslavov
 • Kynceľove Kračany
 • Kyselica

L

 • Lehnice
 • Lesné Kračany
 • Lidér Tejed
 • Lúč na Ostrove

M

 • Macov
 • Mad
 • Madérét
 • Malá Budafa
 • Malá Lúč
 • Malá Paka
 • Malé Blahovo
 • Malé Dvorníky
 • Malý Lég
 • Maslovce
 • Masníkovo
 • Medveďov
 • Michal na Ostrove
 • Mierovo
 • Milinovice
 • Mliečany
 • Mliečno
 • Moravské Kračany

N

 • Nový Život

O

 • Ohrady
 • Okoč
 • Oľdza
 • Opatovský Sokolec

P

 • Padáň
 • Pataš
 • Pinkove Kračany
 • Pódafa
 • Póšfa
 • Potônské Lúky
 • Povoda

R

 • Rastice
 • Rohovce

S

 • Sap
 • Sása
 • Stará Gala

T

 • Töböréte
 • Tonkovce
 • Topoľníky
 • Trhová Hradská
 • Trnávka
 • Trstená na Ostrove

V

 • Veľká Budafa
 • Veľká Lúč
 • Veľká Paka
 • Veľké Blahovo
 • Vojka nad Dunajom
 • Vojtechovce
 • Vrakúň
 • Vrbina
 • Vydrany

Z

 • Zlaté Klasy

District Dunajská Streda

slovaquie

Le district Dunajská Streda posséde 125 villes.

Le district Dunajská Streda s'étend sur 31,451 km². L'altitude moyenne est de 115 m.
Le nom français du district est Dunajská Streda.

Villes de Dunajská Streda

A

 • Amadeho Kračany
 • Čakany
 • Čechová
 • Čečínska Potôň
 • Čenkesfa
 • Čenkovce
 • Čilistov
 • Čiližská Radvaň
 • Čukárska Paka
 • Ňárad
 • Šamorín
 • Šipošovské Kračany
 • Štvrtok na Ostrove
 • Šuľany

B

 • Báč
 • Baka
 • Baloň
 • Beketfa
 • Bellova Ves
 • Benkova Potôň
 • Blahová
 • Blatná na Ostrove
 • Bodíky
 • Boheľov
 • Bučuháza
 • Búštelek

D

 • Dobrohošť
 • Dolná Potôň
 • Dolné Janíky
 • Dolný Bar

E

 • Eliášovce
 • Etreho Kračany

G

 • Gabčíkovo

H

 • Heďbeneéte
 • Holice
 • Horná Potôň
 • Horná Potôň - Lúky
 • Horné Janíky
 • Horné Mýto
 • Horný Bar
 • Hubice
 • Hviezdoslavov

I

 • Ižop

J

 • Jahodná
 • Janíky
 • Jánošíkovo na Ostrove
 • Jastrabie Kračany
 • Jurová

K

 • Kľúčiarove Kračany
 • Kľúčovec
 • Kolónia
 • Kolónia
 • Kostolná Gala
 • Kostolné Kračany
 • Kráľovianky
 • Kráľovičove Kračany
 • Kútniky
 • Kvetoslavov
 • Kynceľove Kračany
 • Kyselica

L

 • Lehnice
 • Lesné Kračany
 • Lidér Tejed
 • Lúč na Ostrove

M

 • Macov
 • Mad
 • Madérét
 • Malá Budafa
 • Malá Lúč
 • Malá Paka
 • Malé Blahovo
 • Malé Dvorníky
 • Malý Lég
 • Maslovce
 • Masníkovo
 • Medveďov
 • Michal na Ostrove
 • Mierovo
 • Milinovice
 • Mliečany
 • Mliečno
 • Moravské Kračany

N

 • Nový Život

O

 • Ohrady
 • Okoč
 • Oľdza
 • Opatovský Sokolec

P

 • Padáň
 • Pataš
 • Pinkove Kračany
 • Pódafa
 • Póšfa
 • Potônské Lúky
 • Povoda

R

 • Rastice
 • Rohovce

S

 • Sap
 • Sása
 • Stará Gala

T

 • Töböréte
 • Tonkovce
 • Topoľníky
 • Trhová Hradská
 • Trnávka
 • Trstená na Ostrove

V

 • Veľká Budafa
 • Veľká Lúč
 • Veľká Paka
 • Veľké Blahovo
 • Vojka nad Dunajom
 • Vojtechovce
 • Vrakúň
 • Vrbina
 • Vydrany

Z

 • Zlaté Klasy