Province Mačvanski

serbie

La province Mačvanski posséde 230 villes.

Villes de Mačvanski

A

 • Amajić
 • Čitluk
 • Čitluk
 • Čokešina
 • Ćukovine
 • Šabac
 • Ševarice
 • Šljivova
 • Štitar
 • Šurice
 • Žabar

B

 • Bela Reka
 • Beljin
 • Belotić
 • Belotić
 • Berlovine
 • Bobovik
 • Bogatić
 • Bogosavac
 • Bogoštica
 • Bojić
 • Bradić
 • Brasina
 • Brdarica
 • Bresnica
 • Brezjak
 • Brnjac
 • Brštica
 • Budišić
 • Bukor

C

 • Caparić
 • Cerova
 • Cerovac
 • Cikote
 • Crna Bara
 • Crnča
 • Culine
 • Culjković
 • Cvetulja

D

 • Debrc
 • Desić
 • Dobrić
 • Donja Badanja
 • Donja Borina
 • Donja Ljuboviđa
 • Donja Orovica
 • Donja Sipulja
 • Donja Trešnjica
 • Donje Brezovice
 • Donje Crniljevo
 • Donje Nedeljice
 • Donji Dobrić
 • Draginac
 • Draginje
 • Dragojevac
 • Drenovac
 • Drlače
 • Družetić
 • Dublje
 • Duboko
 • Duvanište
 • Dvorište
 • Dvorska

F

 • Filipovići

G

 • Galović
 • Glogovac
 • Glušci
 • Goločelo
 • Gomilice
 • Gornja Badanja
 • Gornja Borina
 • Gornja Koviljača
 • Gornja Ljuboviđa
 • Gornja Orovica
 • Gornja Sipulja
 • Gornja Trešnjica
 • Gornja Vranjska
 • Gornje Brezovice
 • Gornje Košlje
 • Gornje Nedeljice
 • Gornji Dobrić
 • Gračanica
 • Gradojević
 • Grčić
 • Grnčara
 • Grušić

J

 • Jadranska Lešnica
 • Jalovik
 • Jarebice
 • Jazovnik
 • Jelav
 • Jelenča
 • Jevremovac
 • Joševa
 • Jugovići

K

 • Kamenica
 • Kamenica
 • Kaona
 • Klenje
 • Klupci
 • Koceljeva
 • Korenita
 • Korman
 • Kostajnik
 • Kozarica
 • Kozjak
 • Krajišnici
 • Krasava
 • Krivaja
 • Krnić
 • Krnule
 • Krupanj
 • Kržava
 • Kujavica

L

 • Leović
 • Lešnica
 • Likodra
 • Lipenović
 • Lipnica
 • Lipnički Šor
 • Lipolist
 • Ljubovija
 • Ljutice
 • Lojanice
 • Lonjin
 • Loznica
 • Lozničko Polje

M

 • Mačvanski Pričinović
 • Majur
 • Mala Vranjska
 • Mali Bošnjak
 • Mali Zvornik
 • Maovi
 • Matijevac
 • Mehovine
 • Mesarci
 • Metković
 • Metlić
 • Milina
 • Miloševac
 • Miokus
 • Mišar
 • Mojković
 • Mrđenovac
 • Mrovska

N

 • Nakučani
 • Novo Selo
 • Novo Selo

O

 • Očage
 • Orašac
 • Orid
 • Orovička Planina

P

 • Paskovac
 • Pejinović
 • Petkovica
 • Petlovača
 • Planina
 • Ploča
 • Pocerski Metković
 • Pocerski Pričinović
 • Podnemić
 • Pomijača
 • Postenje
 • Predvorica
 • Prnjavor
 • Provo

R

 • Radalj
 • Radovašnica
 • Ravnaja
 • Ribari
 • Ribarice
 • Riđake
 • Rujevac
 • Rumska
 • Runjani

S

 • Sakar
 • Salaš Crnobarski
 • Savković
 • Selenac
 • Simino brdo
 • Sinošević
 • Skrađani
 • Skupljen
 • Slatina
 • Slatina
 • Slepčević
 • Sokolac
 • Sovljak
 • Stave
 • Straža

T

 • Tabanović
 • Tekeriš
 • Tolisavac
 • Tomanj
 • Tornik
 • Trbosilje
 • Trbušac
 • Trbušnica
 • Tršić

U

 • Uzovnica
 • Uzveće

V

 • Varna
 • Velika Reka
 • Veliko Selo
 • Vladimirci
 • Vlasenica
 • Voćnjak
 • Voljevci
 • Volujac
 • Vrbić
 • Vrhpolje
 • Vučevica
 • Vukošić

Z

 • Zablaće
 • Zajača
 • Zavlaka
 • Zminjak
 • Zukve
 • Zvezd

Province Mačvanski

serbie

La province Mačvanski posséde 230 villes.

Villes de Mačvanski

A

 • Amajić
 • Čitluk
 • Čitluk
 • Čokešina
 • Ćukovine
 • Šabac
 • Ševarice
 • Šljivova
 • Štitar
 • Šurice
 • Žabar

B

 • Bela Reka
 • Beljin
 • Belotić
 • Belotić
 • Berlovine
 • Bobovik
 • Bogatić
 • Bogosavac
 • Bogoštica
 • Bojić
 • Bradić
 • Brasina
 • Brdarica
 • Bresnica
 • Brezjak
 • Brnjac
 • Brštica
 • Budišić
 • Bukor

C

 • Caparić
 • Cerova
 • Cerovac
 • Cikote
 • Crna Bara
 • Crnča
 • Culine
 • Culjković
 • Cvetulja

D

 • Debrc
 • Desić
 • Dobrić
 • Donja Badanja
 • Donja Borina
 • Donja Ljuboviđa
 • Donja Orovica
 • Donja Sipulja
 • Donja Trešnjica
 • Donje Brezovice
 • Donje Crniljevo
 • Donje Nedeljice
 • Donji Dobrić
 • Draginac
 • Draginje
 • Dragojevac
 • Drenovac
 • Drlače
 • Družetić
 • Dublje
 • Duboko
 • Duvanište
 • Dvorište
 • Dvorska

F

 • Filipovići

G

 • Galović
 • Glogovac
 • Glušci
 • Goločelo
 • Gomilice
 • Gornja Badanja
 • Gornja Borina
 • Gornja Koviljača
 • Gornja Ljuboviđa
 • Gornja Orovica
 • Gornja Sipulja
 • Gornja Trešnjica
 • Gornja Vranjska
 • Gornje Brezovice
 • Gornje Košlje
 • Gornje Nedeljice
 • Gornji Dobrić
 • Gračanica
 • Gradojević
 • Grčić
 • Grnčara
 • Grušić

J

 • Jadranska Lešnica
 • Jalovik
 • Jarebice
 • Jazovnik
 • Jelav
 • Jelenča
 • Jevremovac
 • Joševa
 • Jugovići

K

 • Kamenica
 • Kamenica
 • Kaona
 • Klenje
 • Klupci
 • Koceljeva
 • Korenita
 • Korman
 • Kostajnik
 • Kozarica
 • Kozjak
 • Krajišnici
 • Krasava
 • Krivaja
 • Krnić
 • Krnule
 • Krupanj
 • Kržava
 • Kujavica

L

 • Leović
 • Lešnica
 • Likodra
 • Lipenović
 • Lipnica
 • Lipnički Šor
 • Lipolist
 • Ljubovija
 • Ljutice
 • Lojanice
 • Lonjin
 • Loznica
 • Lozničko Polje

M

 • Mačvanski Pričinović
 • Majur
 • Mala Vranjska
 • Mali Bošnjak
 • Mali Zvornik
 • Maovi
 • Matijevac
 • Mehovine
 • Mesarci
 • Metković
 • Metlić
 • Milina
 • Miloševac
 • Miokus
 • Mišar
 • Mojković
 • Mrđenovac
 • Mrovska

N

 • Nakučani
 • Novo Selo
 • Novo Selo

O

 • Očage
 • Orašac
 • Orid
 • Orovička Planina

P

 • Paskovac
 • Pejinović
 • Petkovica
 • Petlovača
 • Planina
 • Ploča
 • Pocerski Metković
 • Pocerski Pričinović
 • Podnemić
 • Pomijača
 • Postenje
 • Predvorica
 • Prnjavor
 • Provo

R

 • Radalj
 • Radovašnica
 • Ravnaja
 • Ribari
 • Ribarice
 • Riđake
 • Rujevac
 • Rumska
 • Runjani

S

 • Sakar
 • Salaš Crnobarski
 • Savković
 • Selenac
 • Simino brdo
 • Sinošević
 • Skrađani
 • Skupljen
 • Slatina
 • Slatina
 • Slepčević
 • Sokolac
 • Sovljak
 • Stave
 • Straža

T

 • Tabanović
 • Tekeriš
 • Tolisavac
 • Tomanj
 • Tornik
 • Trbosilje
 • Trbušac
 • Trbušnica
 • Tršić

U

 • Uzovnica
 • Uzveće

V

 • Varna
 • Velika Reka
 • Veliko Selo
 • Vladimirci
 • Vlasenica
 • Voćnjak
 • Voljevci
 • Volujac
 • Vrbić
 • Vrhpolje
 • Vučevica
 • Vukošić

Z

 • Zablaće
 • Zajača
 • Zavlaka
 • Zminjak
 • Zukve
 • Zvezd