District Khushab

pakistan

Le district Khushab posséde 145 villes.

Le district Khushab compte 110 868 habitants (recensement de 2009).
Le nom français du district est Khushab.

Villes de Khushab

A

 • Ādhi Kot
 • Ādhi Sargal
 • Ahmadāl
 • Amb Sharif
 • Angāh
 • Atomic Energy Commission At Chowk Girote

B

 • Bagh Shamas Din
 • Bajar
 • Bambool
 • Bandiāl
 • Basti Sherwali
 • Bhan Thair Walw
 • Bhukhi
 • Bola
 • Botala
 • Bulland
 • Buranan Wala

C

 • Cahk 12 M.b.
 • Cahk 39/40 D.b.
 • Cahk 8 M.b.
 • Cahk 9 M.b.
 • Chak 14 M.b.
 • Chak 16 M.b
 • Chak 20.m.b.
 • Chak 22 M.b.
 • Chak 24 M.b.
 • Chak 28 M.b.
 • Chak 36 M.b
 • Chak 38 D.b.
 • Chak 40 M.b.
 • Chak 41 D.a.
 • Chak 41 D.b.
 • Chak 42 D.b.
 • Chak 42 M.b.
 • Chak 43 D.b.
 • Chak 45 A.m.b.
 • Chak 45 M.b.
 • Chak 47 M.b.
 • Chak 5 T.d.a.
 • Chak 50 D.b.
 • Chak 50 M.b.
 • Chak 53 M.b.
 • Chak 56 M.b.
 • Chak 59 M.b.
 • Chann
 • Chappar Sharif
 • Chhab
 • Chinki
 • Chitta
 • Choha
 • Chussoo

D

 • Dai Wal
 • Dhādhar
 • Dhak
 • Dhaka
 • Dhok Angra
 • Dhokri

E

 • Edso

G

 • Girote
 • Gole Wali
 • Gunjial

H

 • Hadāli
 • Hamoka
 • Hardo Sodhi

J

 • Jabba
 • Jabbi
 • Jahlar
 • Jalal Pur Syedan
 • Jamāli
 • Jassowāl
 • Jauhar Abad
 • Jaura Kalan
 • Joyian

K

 • Kalyal
 • Katha Masral
 • Katha Saghrāl
 • Kātīmar
 • Kauray
 • Khabbekki
 • Khāi Kalān
 • Khaikalann
 • Khāliq Ābād
 • Khushāb
 • Kuchar
 • Kufri
 • Kund
 • Kuradhi
 • Kurar
 • Kurpalka

L

 • Leghāri
 • Loghari
 • Lukko

M

 • Maino
 • Majoka
 • Mango Wal
 • Mardwal Edso
 • Mehlian
 • Mitha Tiwāna
 • Mitha Tiwana Bazar
 • Mohib Pur
 • Mohrianwala

N

 • Nalli
 • Nāmewāli
 • Nari
 • Nasim Colocy
 • Naushera
 • Nawan Saggu
 • No S.o
 • Nur Pur Thal
 • Nuro Wana

O

 • Okhli Mohla

P

 • P.a.f. Sakesar
 • Padhrar
 • Pail
 • Panjah
 • Pillo Waince
 • Pind Mehr Wal

Q

 • Qaid Abad

R

 • Rāhdāri
 • Rajar
 • Rangpur Baghor
 • Roda

S

 • Sabhral
 • Sarfaraz Colony
 • Shah Hussain
 • Shah Wala Shumali
 • Shahwala Janobi
 • Shumar
 • Sir Hal
 • Sodhi
 • Sugar Cane Form Jauhar Abad
 • Sugar Mills Jauhar Abad
 • Sundral
 • Surraki

T

 • Tahla Khatwan
 • Tibba Qaim Din

U

 • Uchhāla
 • Uchhali Edso
 • Uttra

W

 • Wahir
 • War Chha Mandi
 • Warchha City
 • Wattoo
 • Wattu

Z

 • Zahir Abad

District Khushab

pakistan

Le district Khushab posséde 145 villes.

Le district Khushab compte 110 868 habitants (recensement de 2009).
Le nom français du district est Khushab.

Villes de Khushab

A

 • Ādhi Kot
 • Ādhi Sargal
 • Ahmadāl
 • Amb Sharif
 • Angāh
 • Atomic Energy Commission At Chowk Girote

B

 • Bagh Shamas Din
 • Bajar
 • Bambool
 • Bandiāl
 • Basti Sherwali
 • Bhan Thair Walw
 • Bhukhi
 • Bola
 • Botala
 • Bulland
 • Buranan Wala

C

 • Cahk 12 M.b.
 • Cahk 39/40 D.b.
 • Cahk 8 M.b.
 • Cahk 9 M.b.
 • Chak 14 M.b.
 • Chak 16 M.b
 • Chak 20.m.b.
 • Chak 22 M.b.
 • Chak 24 M.b.
 • Chak 28 M.b.
 • Chak 36 M.b
 • Chak 38 D.b.
 • Chak 40 M.b.
 • Chak 41 D.a.
 • Chak 41 D.b.
 • Chak 42 D.b.
 • Chak 42 M.b.
 • Chak 43 D.b.
 • Chak 45 A.m.b.
 • Chak 45 M.b.
 • Chak 47 M.b.
 • Chak 5 T.d.a.
 • Chak 50 D.b.
 • Chak 50 M.b.
 • Chak 53 M.b.
 • Chak 56 M.b.
 • Chak 59 M.b.
 • Chann
 • Chappar Sharif
 • Chhab
 • Chinki
 • Chitta
 • Choha
 • Chussoo

D

 • Dai Wal
 • Dhādhar
 • Dhak
 • Dhaka
 • Dhok Angra
 • Dhokri

E

 • Edso

G

 • Girote
 • Gole Wali
 • Gunjial

H

 • Hadāli
 • Hamoka
 • Hardo Sodhi

J

 • Jabba
 • Jabbi
 • Jahlar
 • Jalal Pur Syedan
 • Jamāli
 • Jassowāl
 • Jauhar Abad
 • Jaura Kalan
 • Joyian

K

 • Kalyal
 • Katha Masral
 • Katha Saghrāl
 • Kātīmar
 • Kauray
 • Khabbekki
 • Khāi Kalān
 • Khaikalann
 • Khāliq Ābād
 • Khushāb
 • Kuchar
 • Kufri
 • Kund
 • Kuradhi
 • Kurar
 • Kurpalka

L

 • Leghāri
 • Loghari
 • Lukko

M

 • Maino
 • Majoka
 • Mango Wal
 • Mardwal Edso
 • Mehlian
 • Mitha Tiwāna
 • Mitha Tiwana Bazar
 • Mohib Pur
 • Mohrianwala

N

 • Nalli
 • Nāmewāli
 • Nari
 • Nasim Colocy
 • Naushera
 • Nawan Saggu
 • No S.o
 • Nur Pur Thal
 • Nuro Wana

O

 • Okhli Mohla

P

 • P.a.f. Sakesar
 • Padhrar
 • Pail
 • Panjah
 • Pillo Waince
 • Pind Mehr Wal

Q

 • Qaid Abad

R

 • Rāhdāri
 • Rajar
 • Rangpur Baghor
 • Roda

S

 • Sabhral
 • Sarfaraz Colony
 • Shah Hussain
 • Shah Wala Shumali
 • Shahwala Janobi
 • Shumar
 • Sir Hal
 • Sodhi
 • Sugar Cane Form Jauhar Abad
 • Sugar Mills Jauhar Abad
 • Sundral
 • Surraki

T

 • Tahla Khatwan
 • Tibba Qaim Din

U

 • Uchhāla
 • Uchhali Edso
 • Uttra

W

 • Wahir
 • War Chha Mandi
 • Warchha City
 • Wattoo
 • Wattu

Z

 • Zahir Abad