Province Ezeagu

nigeria

La province Ezeagu posséde 105 villes.

La province Ezeagu s'étend sur 633 km² et compte 198 210 habitants (recensement de 2011) pour une densité de 313,13 habitants par km².
La langue officiel de la province est En. Le nom français de la province est Ezeagu.

Villes de Ezeagu

A

 • Achara-Owa
 • Agba
 • Agulu
 • Aguoba-Obelagu
 • Ajana Egugwu
 • Akpagbo
 • Akpagbo
 • Amaetiti
 • Amagu
 • Amandim
 • Amansiode Ndiagu
 • Amansiodo Imeze

E

 • Enugu-Agu
 • Enuguna Agbani
 • Enugwu
 • Enugwu
 • Evazu
 • Ezedume
 • Ezedume
 • Ezema
 • Ezema
 • Ezema
 • Ezema
 • Ezeonyia
 • Ezi-Owa

I

 • Ibite
 • Idume
 • Idume
 • Ihuezi
 • Ihuonyia
 • Ikenga
 • Ikenga
 • Imama
 • Imama
 • Imama
 • IMEZI
 • Imezi
 • IMEZI
 • Isiokwe
 • Isiugwu

M

 • Mgbuta

N

 • Ndiabo
 • Ndiagu
 • Ndiagu
 • Ndibenifi
 • Ndibinagu Amansiodo
 • Ndibunagu
 • Ndiuno

O

 • Obiagu
 • Obodo Ngbogbo
 • Obunagu
 • Ogodo-Ngbogbo
 • Ogulogu
 • Ogwofia
 • Ogwofia
 • Ogwofia
 • Ogwofia
 • Ogwuofia
 • Okposi
 • Okposi
 • Okpuata
 • Okpudo
 • Okunito
 • Okunito
 • Omughu
 • Owoloti
 • Ozom
 • Ozom
 • Ozono

U

 • Ugwuakulu
 • Ugwuanya
 • Ukwuagba
 • Umiaji
 • Umu-Matu
 • Umu-Ulatu
 • Umuagbo
 • Umuaji
 • Umuaji
 • Umuakan
 • Umuanaobu
 • Umuani
 • Umuani
 • Umuavaka
 • Umuawo
 • Umudim
 • Umudim
 • Umudim
 • Umuene
 • Umueze
 • Umueze
 • Umueze Amaji
 • Umuezeagu
 • Umuezeagu
 • Umugwu Amansiodo
 • Umumechi
 • Umuodama
 • Umuodama
 • Umuohaoku
 • Umuojor
 • Umuojor
 • Umuonaga
 • Umuonaga
 • Umusulu
 • Unuawo

V

 • Volovolo

Province Ezeagu

nigeria

La province Ezeagu posséde 105 villes.

La province Ezeagu s'étend sur 633 km² et compte 198 210 habitants (recensement de 2011) pour une densité de 313,13 habitants par km².
La langue officiel de la province est En. Le nom français de la province est Ezeagu.

Villes de Ezeagu

A

 • Achara-Owa
 • Agba
 • Agulu
 • Aguoba-Obelagu
 • Ajana Egugwu
 • Akpagbo
 • Akpagbo
 • Amaetiti
 • Amagu
 • Amandim
 • Amansiode Ndiagu
 • Amansiodo Imeze

E

 • Enugu-Agu
 • Enuguna Agbani
 • Enugwu
 • Enugwu
 • Evazu
 • Ezedume
 • Ezedume
 • Ezema
 • Ezema
 • Ezema
 • Ezema
 • Ezeonyia
 • Ezi-Owa

I

 • Ibite
 • Idume
 • Idume
 • Ihuezi
 • Ihuonyia
 • Ikenga
 • Ikenga
 • Imama
 • Imama
 • Imama
 • IMEZI
 • Imezi
 • IMEZI
 • Isiokwe
 • Isiugwu

M

 • Mgbuta

N

 • Ndiabo
 • Ndiagu
 • Ndiagu
 • Ndibenifi
 • Ndibinagu Amansiodo
 • Ndibunagu
 • Ndiuno

O

 • Obiagu
 • Obodo Ngbogbo
 • Obunagu
 • Ogodo-Ngbogbo
 • Ogulogu
 • Ogwofia
 • Ogwofia
 • Ogwofia
 • Ogwofia
 • Ogwuofia
 • Okposi
 • Okposi
 • Okpuata
 • Okpudo
 • Okunito
 • Okunito
 • Omughu
 • Owoloti
 • Ozom
 • Ozom
 • Ozono

U

 • Ugwuakulu
 • Ugwuanya
 • Ukwuagba
 • Umiaji
 • Umu-Matu
 • Umu-Ulatu
 • Umuagbo
 • Umuaji
 • Umuaji
 • Umuakan
 • Umuanaobu
 • Umuani
 • Umuani
 • Umuavaka
 • Umuawo
 • Umudim
 • Umudim
 • Umudim
 • Umuene
 • Umueze
 • Umueze
 • Umueze Amaji
 • Umuezeagu
 • Umuezeagu
 • Umugwu Amansiodo
 • Umumechi
 • Umuodama
 • Umuodama
 • Umuohaoku
 • Umuojor
 • Umuojor
 • Umuonaga
 • Umuonaga
 • Umusulu
 • Unuawo

V

 • Volovolo