Province Dutse

nigeria

La province Dutse posséde 63 villes.

La province Dutse compte 153 000 habitants (recensement de 2009).
Le nom français de la province est Dutse.

Villes de Dutse

A

 • Abaya

B

 • Baranda
 • Barandau
 • Bujim
 • Burtulan

C

 • Chai-Chai
 • Chamo

D

 • Dagwaje
 • Danmasara
 • Dantauya
 • Darau
 • Dilake
 • Duku
 • Dundubus
 • Duru
 • Dutse

F

 • Fagoji
 • Fanisau

G

 • Galamawa
 • Garu
 • Gidan Dubu
 • Gofai
 • Gurungu
 • Gwari

H

 • Hammayayi
 • Hausawa

I

 • Irwa

J

 • Jaudi
 • Jidawa
 • Jigawar Tsada

K

 • Kacha
 • Kachi
 • Kargo
 • Karnaya
 • Katangar
 • Katangare
 • Kawaye
 • Kazama
 • Kudai
 • Kwadiya
 • Kwaimawa
 • Kyaran

L

 • Lafia
 • Laraba
 • Limawa

M

 • Madobi
 • Maranjuwa

R

 • Rurun Gwani

S

 • Sabalari
 • Sabon Gari Ruru
 • Sakwaya
 • Sharifai

T

 • Tabobo
 • Takur
 • Tsari

W

 • Wangara
 • Warwade
 • Wurma

Y

 • Yadi
 • Yalwa
 • Yalwawa
 • Yargaba

Z

 • Zobiya

Province Dutse

nigeria

La province Dutse posséde 63 villes.

La province Dutse compte 153 000 habitants (recensement de 2009).
Le nom français de la province est Dutse.

Villes de Dutse

A

 • Abaya

B

 • Baranda
 • Barandau
 • Bujim
 • Burtulan

C

 • Chai-Chai
 • Chamo

D

 • Dagwaje
 • Danmasara
 • Dantauya
 • Darau
 • Dilake
 • Duku
 • Dundubus
 • Duru
 • Dutse

F

 • Fagoji
 • Fanisau

G

 • Galamawa
 • Garu
 • Gidan Dubu
 • Gofai
 • Gurungu
 • Gwari

H

 • Hammayayi
 • Hausawa

I

 • Irwa

J

 • Jaudi
 • Jidawa
 • Jigawar Tsada

K

 • Kacha
 • Kachi
 • Kargo
 • Karnaya
 • Katangar
 • Katangare
 • Kawaye
 • Kazama
 • Kudai
 • Kwadiya
 • Kwaimawa
 • Kyaran

L

 • Lafia
 • Laraba
 • Limawa

M

 • Madobi
 • Maranjuwa

R

 • Rurun Gwani

S

 • Sabalari
 • Sabon Gari Ruru
 • Sakwaya
 • Sharifai

T

 • Tabobo
 • Takur
 • Tsari

W

 • Wangara
 • Warwade
 • Wurma

Y

 • Yadi
 • Yalwa
 • Yalwawa
 • Yargaba

Z

 • Zobiya