Atoll Haveeree Hingun

maldives

L'atoll Haveeree Hingun posséde 102 villes.

Villes de Haveeree Hingun

A

 • Ahuliha
 • Alia
 • Araaroot Villa
 • Areej
 • Arimatheege
 • Asal

B

 • Banafsaa Villa
 • Bihuge
 • Boaddoo
 • Bolifushi

C

 • Champa Palace
 • Cowslip
 • Crocus

D

 • Department of Public Examinations
 • Dhoonidhoo

E

 • Enthiyaaz
 • Ever Free

F

 • Faathimath Hiyaa
 • Fanhiya
 • Feeroazu View
 • Fehi Asseyri
 • Fenfoah Villa
 • Fenfoahmaa
 • Funaru

G

 • Gaafushi
 • Gazeeraa
 • Giniraahi Store
 • Golden Sunbeam

H

 • Haveeree Fannu
 • Haveeree Hingun No. 1 (dhagadugudhan)
 • Haveeree Hingun No. 11/1
 • Haveeree Hingun No. 2 (dhagadugudhan)
 • Haveeree Hingun No. 5 Fihaara
 • Hiri
 • Hirigaa
 • Hotaadhoshuge

I

 • Ihd No. 6
 • Iramaa Bageechaa
 • Issari

J

 • Jaliyaa
 • Janthari
 • Javaahiru Doadhi
 • Juvenile Court

K

 • Kanandhoo
 • Kanburuge
 • Kandaru
 • Kandufushi
 • Kanzoori
 • Koabia
 • Kolaa
 • Kunaavashi
 • Kuredhifushi

L

 • Leelaa Manzil
 • Lilies
 • Loafaru
 • Local Marketting Centre
 • Lucky Light
 • Lucky Star

M

 • Maafinivaage
 • Maamuli
 • Maanigiri
 • Maaren
 • Maashigiri
 • Maathila
 • Maavashi
 • Masaa Ul Barudhu
 • Merry Gold
 • Moosa I Didi
 • Muiri

N

 • Neeri
 • Neyhaa

O

 • Omadhoo Fannu

P

 • Palm Court
 • Palm Shade
 • Perry Winkle
 • Pineapple
 • Plaza

R

 • Red Sea
 • Rehan
 • Rest Point
 • Ruby

S

 • Saamee Villa
 • Sakaimoo
 • Sea Line
 • Sheriff
 • Silver Cloud
 • Silver Dream
 • Silver Mountain
 • Silver Star
 • Silver Star No. 2
 • Silver Star No. 3
 • Silver Star No. 4
 • Snow
 • State Trading Organization Plc

T

 • Taurus
 • Temarisk
 • Thalhu
 • Three and One

U

 • Ufuligiri
 • Umaan

Z

 • Zanginimaage
 • Zinshaa

Atoll Haveeree Hingun

maldives

L'atoll Haveeree Hingun posséde 102 villes.

Villes de Haveeree Hingun

A

 • Ahuliha
 • Alia
 • Araaroot Villa
 • Areej
 • Arimatheege
 • Asal

B

 • Banafsaa Villa
 • Bihuge
 • Boaddoo
 • Bolifushi

C

 • Champa Palace
 • Cowslip
 • Crocus

D

 • Department of Public Examinations
 • Dhoonidhoo

E

 • Enthiyaaz
 • Ever Free

F

 • Faathimath Hiyaa
 • Fanhiya
 • Feeroazu View
 • Fehi Asseyri
 • Fenfoah Villa
 • Fenfoahmaa
 • Funaru

G

 • Gaafushi
 • Gazeeraa
 • Giniraahi Store
 • Golden Sunbeam

H

 • Haveeree Fannu
 • Haveeree Hingun No. 1 (dhagadugudhan)
 • Haveeree Hingun No. 11/1
 • Haveeree Hingun No. 2 (dhagadugudhan)
 • Haveeree Hingun No. 5 Fihaara
 • Hiri
 • Hirigaa
 • Hotaadhoshuge

I

 • Ihd No. 6
 • Iramaa Bageechaa
 • Issari

J

 • Jaliyaa
 • Janthari
 • Javaahiru Doadhi
 • Juvenile Court

K

 • Kanandhoo
 • Kanburuge
 • Kandaru
 • Kandufushi
 • Kanzoori
 • Koabia
 • Kolaa
 • Kunaavashi
 • Kuredhifushi

L

 • Leelaa Manzil
 • Lilies
 • Loafaru
 • Local Marketting Centre
 • Lucky Light
 • Lucky Star

M

 • Maafinivaage
 • Maamuli
 • Maanigiri
 • Maaren
 • Maashigiri
 • Maathila
 • Maavashi
 • Masaa Ul Barudhu
 • Merry Gold
 • Moosa I Didi
 • Muiri

N

 • Neeri
 • Neyhaa

O

 • Omadhoo Fannu

P

 • Palm Court
 • Palm Shade
 • Perry Winkle
 • Pineapple
 • Plaza

R

 • Red Sea
 • Rehan
 • Rest Point
 • Ruby

S

 • Saamee Villa
 • Sakaimoo
 • Sea Line
 • Sheriff
 • Silver Cloud
 • Silver Dream
 • Silver Mountain
 • Silver Star
 • Silver Star No. 2
 • Silver Star No. 3
 • Silver Star No. 4
 • Snow
 • State Trading Organization Plc

T

 • Taurus
 • Temarisk
 • Thalhu
 • Three and One

U

 • Ufuligiri
 • Umaan

Z

 • Zanginimaage
 • Zinshaa