Atoll Chaandhanee Magu

maldives

L'atoll Chaandhanee Magu posséde 142 villes.

Villes de Chaandhanee Magu

A

 • Aahiyaa
 • Aahiyaa Gulshan
 • Aahiyaa Irumatheebai
 • Adheel Jaleel & Brothers No. 1
 • Alinooru
 • Aminiya School
 • Andromoeda
 • Asteroids

B

 • Baabul Avaalee
 • Bageechaa Kuri
 • Bageechaa Villa
 • Balance
 • Bodudhaharaage
 • Bodugalumaafaiyge
 • Burunee Kudathuthu Private Ltd. No1

C

 • Chandhanee
 • Chandhanee Magu No. 14
 • Chandhanee Magu No. 16
 • Chandhanee Magu No. 4
 • Chandhani Magu 34
 • Chandhani Magu No. 22 Fihaara
 • Chandhani Magu No. 24 Fihaara
 • Chandhani Magu No. 27 Fihaara
 • Chandhani Magu No. 30 Fihaara
 • Coronet Peak
 • Cph No. 1
 • Cph No. 7

D

 • Dhaharaage
 • Dhilma
 • Dhiraagu
 • Dmk No. 2

E

 • Eedhiyal
 • Elite Store
 • Elpaa
 • Elysium
 • Emmuli

F

 • Favourite
 • Fehen Faru
 • Filaria Clinic
 • Firaavaru
 • Freeshia

G

 • Gaafaruge
 • Garden
 • Gold Hope
 • Gomashige
 • Gulhee Store
 • Gurus

H

 • Handhuvaree Villa
 • Happy
 • Happy Cottage
 • Heroan
 • Hithilaage
 • Hithilaage 1
 • Hithilaage 4
 • Hiyththala Villa
 • Hiyththalage
 • Hudhu Aanu
 • Hulhevehi
 • Huvandhumaage

I

 • Irudheymaage
 • Iskandhar School

J

 • Javaahiriyya
 • Jiena Fihaara

K

 • Kaalivah
 • Keyovaluge
 • Koamas
 • Kudadhaharaage
 • Kurinbeege

L

 • Lakshanaa
 • Little Rock

M

 • Maandhooge
 • Machchangoalhi Villa
 • Malaria Control Project Unit
 • Maldives Monetory Authority
 • Masjidhul Jalaaluhdheen
 • Milandhoo
 • Mohamed Ali Didi Shop
 • Moneeshiya
 • Moorithi Building
 • Muiy Kolhu

N

 • Namibia
 • Navaara
 • Netball Association of Maldives
 • Never Corn
 • Nikamaage
 • Nivico
 • Niyadhoshi
 • Niyagala
 • Noomas
 • Nooru Ufa
 • Nylex

O

 • Oaran
 • Oliveenaa
 • Onix
 • Opera
 • Oshanigasdhoshuge
 • Osprey

P

 • Penzy
 • Pinnacle
 • Piyaanaage

R

 • Rangaleege
 • Rihiraalhu
 • Rock Beach
 • Rocks Dale
 • Rose Burn

S

 • S B D No. 4
 • Saah
 • Samnaa
 • Sapphire
 • Satharuge
 • Sear Fish Store Huri Goathi
 • Semi Deal
 • Sentreetaa
 • Shaah
 • Shadowy
 • Sharumeelaa Manzil
 • Shelter
 • South Light
 • Super Market Shopping Center

T

 • Tail Fin
 • Target
 • Tennis Association of Maldives
 • Thaburumaage
 • Thashimushi Villa
 • Thashimushige
 • Thiladhoo
 • Three A Shop

U

 • Uddhadige
 • Umaru Shopping Arcade
 • Uthuruvehi

V

 • Vabberuge
 • Vaidheriyaage
 • Vaimatheege
 • Vilaadikurikeela
 • Vilnaa
 • Vinafehi
 • Vinamaa
 • Vohkkolhu
 • Vohkkolhuge
 • Vohkkolhuge Aage

W

 • White Shore

Z

 • Zeneon

Atoll Chaandhanee Magu

maldives

L'atoll Chaandhanee Magu posséde 142 villes.

Villes de Chaandhanee Magu

A

 • Aahiyaa
 • Aahiyaa Gulshan
 • Aahiyaa Irumatheebai
 • Adheel Jaleel & Brothers No. 1
 • Alinooru
 • Aminiya School
 • Andromoeda
 • Asteroids

B

 • Baabul Avaalee
 • Bageechaa Kuri
 • Bageechaa Villa
 • Balance
 • Bodudhaharaage
 • Bodugalumaafaiyge
 • Burunee Kudathuthu Private Ltd. No1

C

 • Chandhanee
 • Chandhanee Magu No. 14
 • Chandhanee Magu No. 16
 • Chandhanee Magu No. 4
 • Chandhani Magu 34
 • Chandhani Magu No. 22 Fihaara
 • Chandhani Magu No. 24 Fihaara
 • Chandhani Magu No. 27 Fihaara
 • Chandhani Magu No. 30 Fihaara
 • Coronet Peak
 • Cph No. 1
 • Cph No. 7

D

 • Dhaharaage
 • Dhilma
 • Dhiraagu
 • Dmk No. 2

E

 • Eedhiyal
 • Elite Store
 • Elpaa
 • Elysium
 • Emmuli

F

 • Favourite
 • Fehen Faru
 • Filaria Clinic
 • Firaavaru
 • Freeshia

G

 • Gaafaruge
 • Garden
 • Gold Hope
 • Gomashige
 • Gulhee Store
 • Gurus

H

 • Handhuvaree Villa
 • Happy
 • Happy Cottage
 • Heroan
 • Hithilaage
 • Hithilaage 1
 • Hithilaage 4
 • Hiyththala Villa
 • Hiyththalage
 • Hudhu Aanu
 • Hulhevehi
 • Huvandhumaage

I

 • Irudheymaage
 • Iskandhar School

J

 • Javaahiriyya
 • Jiena Fihaara

K

 • Kaalivah
 • Keyovaluge
 • Koamas
 • Kudadhaharaage
 • Kurinbeege

L

 • Lakshanaa
 • Little Rock

M

 • Maandhooge
 • Machchangoalhi Villa
 • Malaria Control Project Unit
 • Maldives Monetory Authority
 • Masjidhul Jalaaluhdheen
 • Milandhoo
 • Mohamed Ali Didi Shop
 • Moneeshiya
 • Moorithi Building
 • Muiy Kolhu

N

 • Namibia
 • Navaara
 • Netball Association of Maldives
 • Never Corn
 • Nikamaage
 • Nivico
 • Niyadhoshi
 • Niyagala
 • Noomas
 • Nooru Ufa
 • Nylex

O

 • Oaran
 • Oliveenaa
 • Onix
 • Opera
 • Oshanigasdhoshuge
 • Osprey

P

 • Penzy
 • Pinnacle
 • Piyaanaage

R

 • Rangaleege
 • Rihiraalhu
 • Rock Beach
 • Rocks Dale
 • Rose Burn

S

 • S B D No. 4
 • Saah
 • Samnaa
 • Sapphire
 • Satharuge
 • Sear Fish Store Huri Goathi
 • Semi Deal
 • Sentreetaa
 • Shaah
 • Shadowy
 • Sharumeelaa Manzil
 • Shelter
 • South Light
 • Super Market Shopping Center

T

 • Tail Fin
 • Target
 • Tennis Association of Maldives
 • Thaburumaage
 • Thashimushi Villa
 • Thashimushige
 • Thiladhoo
 • Three A Shop

U

 • Uddhadige
 • Umaru Shopping Arcade
 • Uthuruvehi

V

 • Vabberuge
 • Vaidheriyaage
 • Vaimatheege
 • Vilaadikurikeela
 • Vilnaa
 • Vinafehi
 • Vinamaa
 • Vohkkolhu
 • Vohkkolhuge
 • Vohkkolhuge Aage

W

 • White Shore

Z

 • Zeneon