Atoll Banafsaa Magu

maldives

L'atoll Banafsaa Magu posséde 63 villes.

Villes de Banafsaa Magu

A

 • Aimaa
 • Alikuraage

B

 • Busthaanu
 • Busthaanu Fehi
 • Busthaanu Hiyaa
 • Busthaanuge

C

 • Cononta

D

 • Dhaasthaan
 • Dream of Garden

F

 • Faaz
 • Fahivaa
 • Fahivaa Hiyaa
 • Fahivaage
 • Faru
 • Fiyanoomaage
 • Football Association of Maldives

G

 • Green Bird
 • Green Lodge

I

 • Idhimaa
 • Ixia

J

 • Jaisas
 • Jamaica
 • Jootheege

K

 • Kabeesh
 • Kurendhooge

M

 • Maabadhi
 • Maavas
 • Maazin
 • Mainaa
 • Mainaage
 • Mainaage Dhekunu Bai
 • Mainaage Uthuru Bai
 • Mendhoo
 • Moashee
 • Morning Star

N

 • Naasan
 • National Stadium
 • Neerweek
 • Netan
 • New Light
 • Noofehi

O

 • Ogaru
 • Ogaruge
 • Ogaruge No. 1
 • Oliester

P

 • Palm Valley

R

 • Raavehi
 • Riminee
 • Rinbudhoo
 • Rinbudhooge
 • Rinbudhooge Aage
 • Rose Meadow
 • Rukhaamuge

S

 • Silverge
 • Silverge Aage
 • Sinaamo
 • Swimming Association of Maldives

V

 • Vara
 • Vara Palace
 • Varudhaa
 • Vega Light
 • Violin

Z

 • Zabaadhaanee

Atoll Banafsaa Magu

maldives

L'atoll Banafsaa Magu posséde 63 villes.

Villes de Banafsaa Magu

A

 • Aimaa
 • Alikuraage

B

 • Busthaanu
 • Busthaanu Fehi
 • Busthaanu Hiyaa
 • Busthaanuge

C

 • Cononta

D

 • Dhaasthaan
 • Dream of Garden

F

 • Faaz
 • Fahivaa
 • Fahivaa Hiyaa
 • Fahivaage
 • Faru
 • Fiyanoomaage
 • Football Association of Maldives

G

 • Green Bird
 • Green Lodge

I

 • Idhimaa
 • Ixia

J

 • Jaisas
 • Jamaica
 • Jootheege

K

 • Kabeesh
 • Kurendhooge

M

 • Maabadhi
 • Maavas
 • Maazin
 • Mainaa
 • Mainaage
 • Mainaage Dhekunu Bai
 • Mainaage Uthuru Bai
 • Mendhoo
 • Moashee
 • Morning Star

N

 • Naasan
 • National Stadium
 • Neerweek
 • Netan
 • New Light
 • Noofehi

O

 • Ogaru
 • Ogaruge
 • Ogaruge No. 1
 • Oliester

P

 • Palm Valley

R

 • Raavehi
 • Riminee
 • Rinbudhoo
 • Rinbudhooge
 • Rinbudhooge Aage
 • Rose Meadow
 • Rukhaamuge

S

 • Silverge
 • Silverge Aage
 • Sinaamo
 • Swimming Association of Maldives

V

 • Vara
 • Vara Palace
 • Varudhaa
 • Vega Light
 • Violin

Z

 • Zabaadhaanee