Préfecture Miyazaki

japon

La préfecture Miyazaki posséde 17 villes.

Villes de Miyazaki

E

 • Ebino

H

 • Higashimorokata
 • Higashiusuki
 • Hyūga

K

 • Kitamorokata
 • Kobayashi
 • Koyu
 • Kushima
 • Kushima

M

 • Minaminaka
 • Miyakonojō

N

 • Nichinan
 • Nishimorokata
 • Nishiusuki

S

 • Saito

Préfecture Miyazaki

japon

La préfecture Miyazaki posséde 17 villes.

Villes de Miyazaki

E

 • Ebino

H

 • Higashimorokata
 • Higashiusuki
 • Hyūga

K

 • Kitamorokata
 • Kobayashi
 • Koyu
 • Kushima
 • Kushima

M

 • Minaminaka
 • Miyakonojō

N

 • Nichinan
 • Nishimorokata
 • Nishiusuki

S

 • Saito