Province Sokolovac

croatie

La province Sokolovac posséde 26 villes.

La province Sokolovac s'étend sur 136,69 km² et compte 566 habitants (recensement de 2001) pour une densité de 4,14 habitants par km².
Le nom français de la province est Sokolovac.

Villes de Sokolovac

B

 • Brđani Sokolovački

D

 • Domaji
 • Donjara
 • Donji Maslarac

G

 • Gornji Maslarac

J

 • Jankovac

L

 • Ladislav Sokolovački
 • Lepavina

M

 • Mala Branjska
 • Mala Mučna
 • Mali Botinovac
 • Mali Grabičani
 • Mali Poganac
 • Miličani

P

 • Paunovac
 • Prnjavor Lepavinski

R

 • Rijeka Koprivnička

A

 • Široko Selo

S

 • Sokolovac
 • Srijem

T

 • Trnovac Sokolovački

V

 • Velika Branjska
 • Velika Mučna
 • Veliki Botinovac
 • Vrhovac Sokolovački

Province Sokolovac

croatie

La province Sokolovac posséde 26 villes.

La province Sokolovac s'étend sur 136,69 km² et compte 566 habitants (recensement de 2001) pour une densité de 4,14 habitants par km².
Le nom français de la province est Sokolovac.

Villes de Sokolovac

B

 • Brđani Sokolovački

D

 • Domaji
 • Donjara
 • Donji Maslarac

G

 • Gornji Maslarac

J

 • Jankovac

L

 • Ladislav Sokolovački
 • Lepavina

M

 • Mala Branjska
 • Mala Mučna
 • Mali Botinovac
 • Mali Grabičani
 • Mali Poganac
 • Miličani

P

 • Paunovac
 • Prnjavor Lepavinski

R

 • Rijeka Koprivnička

A

 • Široko Selo

S

 • Sokolovac
 • Srijem

T

 • Trnovac Sokolovački

V

 • Velika Branjska
 • Velika Mučna
 • Veliki Botinovac
 • Vrhovac Sokolovački