Province Kostanjevac

croatie

La province Kostanjevac posséde 23 villes.

Villes de Kostanjevac

B

 • Barovka
 • Begovo Brdo Žumberačko

A

 • Čunkova Draga
 • Žamarija
 • Željezno Žumberačko
 • Žumberak

D

 • Donji Oštrc
 • Drašći Vrh

G

 • Gornji Oštrc
 • Grgetići

J

 • Jurkovo Selo

K

 • Konjarić Vrh
 • Kostanjevac
 • Kupčina Žumberačka

M

 • Markušići
 • Medven Draga

P

 • Prvinci

R

 • Radinovo Brdo

S

 • Stupe

T

 • Tupčina

V

 • Veliki Vrh
 • Vlašić Brdo
 • Vukovo Brdo

Province Kostanjevac

croatie

La province Kostanjevac posséde 23 villes.

Villes de Kostanjevac

B

 • Barovka
 • Begovo Brdo Žumberačko

A

 • Čunkova Draga
 • Žamarija
 • Željezno Žumberačko
 • Žumberak

D

 • Donji Oštrc
 • Drašći Vrh

G

 • Gornji Oštrc
 • Grgetići

J

 • Jurkovo Selo

K

 • Konjarić Vrh
 • Kostanjevac
 • Kupčina Žumberačka

M

 • Markušići
 • Medven Draga

P

 • Prvinci

R

 • Radinovo Brdo

S

 • Stupe

T

 • Tupčina

V

 • Veliki Vrh
 • Vlašić Brdo
 • Vukovo Brdo