Province Korenica

croatie

La province Korenica posséde 30 villes.

La province Korenica compte 460 habitants (recensement de 2011). L'altitude moyenne est de 354 m.

Villes de Korenica

B

 • Bjelopolje
 • Bunić

D

 • Debelo Brdo
 • Drakulić Rijeka

F

 • Frkašić

G

 • Grabušić
 • Gradina Korenička

H

 • Homoljac

J

 • Jasikovac

K

 • Kalebovac
 • Kapela Korenička
 • Klašnjica
 • Kompolje Koreničko
 • Krbavica

M

 • Mihaljevac

N

 • Novo Selo Koreničko

O

 • Oravac

P

 • Pećane
 • Ponor Korenički

R

 • Rudanovac

A

 • Šalamunić
 • Šeganovac

T

 • Trnavac
 • Tuk Bjelopoljski

V

 • Vedašići
 • Vranovača
 • Vrelo Koreničko
 • Vrpile

Province Korenica

croatie

La province Korenica posséde 30 villes.

La province Korenica compte 460 habitants (recensement de 2011). L'altitude moyenne est de 354 m.

Villes de Korenica

B

 • Bjelopolje
 • Bunić

D

 • Debelo Brdo
 • Drakulić Rijeka

F

 • Frkašić

G

 • Grabušić
 • Gradina Korenička

H

 • Homoljac

J

 • Jasikovac

K

 • Kalebovac
 • Kapela Korenička
 • Klašnjica
 • Kompolje Koreničko
 • Krbavica

M

 • Mihaljevac

N

 • Novo Selo Koreničko

O

 • Oravac

P

 • Pećane
 • Ponor Korenički

R

 • Rudanovac

A

 • Šalamunić
 • Šeganovac

T

 • Trnavac
 • Tuk Bjelopoljski

V

 • Vedašići
 • Vranovača
 • Vrelo Koreničko
 • Vrpile