Comté Datian County

chine

Le comté Datian County posséde 19 villes.

Villes de Datian County

C

 • Changkeng, Changjin Village

D

 • Datian County
 • De'an, Gaoxing, Huangsha

G

 • Guangping Town

H

 • Humei Township

J

 • Jianshe Township
 • Jigushan Village
 • Jiyang Township
 • Jizhongx

M

 • Meishan Township

P

 • Pingshan Township

Q

 • Qianping Township
 • Qitao Township

S

 • Shangjing Town

T

 • Taoyuan Township

W

 • Wencuo, Huaqiao, Shanqin
 • Wuling Township
 • Wushan Township

X

 • Xieyang Township

Comté Datian County

chine

Le comté Datian County posséde 19 villes.

Villes de Datian County

C

 • Changkeng, Changjin Village

D

 • Datian County
 • De'an, Gaoxing, Huangsha

G

 • Guangping Town

H

 • Humei Township

J

 • Jianshe Township
 • Jigushan Village
 • Jiyang Township
 • Jizhongx

M

 • Meishan Township

P

 • Pingshan Township

Q

 • Qianping Township
 • Qitao Township

S

 • Shangjing Town

T

 • Taoyuan Township

W

 • Wencuo, Huaqiao, Shanqin
 • Wuling Township
 • Wushan Township

X

 • Xieyang Township